Produktträffar

Personal

Peter Diesner

VD
Direkttelefon: 0478-690 70
Mobiltelefon: 070-55 116 45
peter@bakers.se    

Göran Johansson

Koncernchef
Direkttelefon: 0478-690 74
Mobiltelefon: 070-55 316 45
goran@bakers.se

Johan Agdén

Produktansvarig
Direkttelefon: 0478-690 45
johan@bakers.se

Håkan Ejneborn

Ytbehandling/industrisäljare
Direkttelefon: 0478-690 43
Mobiltelefon: 070-52 355 27
hakan@bakers.se

Tommy Marincic

Försäljning, Norr
Direkttelefon: 0478-690 78
Mobiltelefon: 070-36 616 45
tommy@bakers.se

Jan Kindgren

Försäljning. Syd
Direkttelefon: 0478-690 69
Mobiltelefon: 070-656 20 19

jan.kindgren@bakers.se

Karolina Diesner

Försäljning
Direkttelefon: 0478-690 49
karolina@bakers.se

Jimmy Baunsgaard

Försäljning, Mellan
Direkttelefon: 0478-690 77
Mobiltelefon: 070-748 94 56

jimmy@bakers.se

Pernilla Johansson

Ekonomi
Direkttelefon: 0478-690 72
pernilla@bakers.se

Ann Agdén

Order och kundreskontra
Direkttelefon: 0478-690 62
ann@bakers.se

Ulrika W Edberg

Ekonomi & IT
Direkttelefon: 0478-690 47
ulrika@bakers.se

Torbjörn Björk

Produktions- & logistikchef
Direkttelefon: 0478-690 51
tobbe@bakers.se

Marlene Lundgren

Kvalitets- och miljösamordnare

Direkttelefon: 0478-690 46
Mobiltelefon: 070-55 316 46
marlene@bakers.se

Simon Engman

Inköp & Logistik

Direkttelefon: 0478-69073
Mobiltelefon: 076-1044656

simon@bakers.se

Björn Svensson

Lager
Direkttelefon: 0478-690 57
bjorn@bakers.se

Daniel Nillevik

Lager
Direkttelefon: 0478-69053
Mobiltelefon: 070-3354984
daniel@bakers.se