Produktträffar

Expandera bild Skriv ut Produktblad/DoC som PDF

Utstickarsats slät, 12-del

Artnr: 10387

Utstickarsats

Utstickarsats med 12 runda utstickare
Material: Bleckplåt
Mått Ø:
- 14 mm
- 18 mm
- 23 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 41 mm
- 47 mm
- 53 mm
- 62 mm
- 68 mm
- 76 mm
- 85 mm

Förklaring om överensstämmelse/Declaration of compliance

Vi förklarar att produkten är avsedd att komma i direktkontakt med livsmedel enligt följande direktiv och förordningar:
• Kommissionens Förordning (EG) nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
• Kommissionens Förordning (EG) nr 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

We hereby declare that the products above delivered by Bakers AB are approved for use in direct contact with food according to the following organizations and regulations:
• EU Regulation No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.
• EU Regulation No 2023/2006 with amendments on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.

Typ av livsmedel

Torra, feta eller fuktiga degar och bakverk (pH-neutrala).

Type of food stuff All kinds of doughs and pastries (pH-neutral)
Material Bleckplåt
Material Tin plate

Restriktioner

Ej sura, salta eller alkaliska livsmedel

Restrictions: Not intended för acidic, salty or alcaline products

Temp

0-160°C

Temp 0-160°C

Rengöring

Skall rengöras före användning. Handdisk med neutralt diskmedel.

Cleaning Product should be cleaned before use. Wash by hand with mild detergent..
Leverantörsnr 133

Utfärdat av
Issued by

Bakers AB, Storgatan 90, 365 31 LESSEBO - org nr 556260-8850

Kontakt
Contact

info@bakers.se - tel 0478-31645 - www.bakers.se

443.75kr

inkl. moms

I lager

st

Leveranssätt: Leverans med Schenker.